Oczy na drogę

Ile by się nie mówiło o bezpieczeństwie, zawsze w rozmowach pojawia się temat obserwacji drogi.