Aż 55 proc. ankietowanych przyznało, że gdy zostaną sprowokowani lub poirytowani na drodze przez innego kierowcę, są bardziej skłonni odbić to sobie na następnym, napotkanym później użytkowniku drogi. Z kolei 87 proc. ankietowanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że życzliwa jazda innych osób może ich skłonić do równie uprzejmego traktowania kolejnych napotkanych uczestników ruchu drogowego.

– Od tego jak zachowują się inni kierowcy na drodze, czy pozytywnie, czy negatywnie w stosunku do nas, zależy często nasze zachowanie na drodze. Ponad połowa kierowców powiedziała, że gdy zostaną źle potraktowani przez innego kierowcę to zazwyczaj zdarza się im, że oni też w ten sposób reagują w stosunku do innych kierowców – mówi newsrm.tv Dorota Wrzeciono, public relations manager, Goodyear Dunlop Tires Polska.

Badanie firmy Goodyear i London School of Economics and Political Science (LSE), przeprowadzone na grupie blisko 9000 kierowców z 15 europejskich krajów, pokazało, że zachowania kierowców na drodze wywołują efekt domina. Zarówno życzliwe, jak i agresywne zachowania mogą uruchamiać łańcuch zdarzeń, tworząc środowisko, które w zależności od sytuacji może być komfortowe i bezpieczne lub stresujące i groźne dla kierowców.

Większość badanych docenia też znaczenie gestów podziękowania – tylko 10 proc. uznało je za nieistotne. Rozmówcy przyznają też, iż kiedy inny kierowca im nie podziękuje, sami są bardziej skłonni jechać ostrzej przy najbliższym spotkaniu. Badanie ujawniło również cały szereg zachowań: od zmiany pasa na zatłoczonych skrzyżowania, przez tzw. siedzenie na ogonie i brak sygnalizacji skrętu, po niezdyscyplinowanie w zajmowaniu pasów na drogach szybkiego ruchu i autostradach, które w dużym stopniu mogą frustrować innych uczestników ruchu drogowego. W wywiadach kierowcy przyznają, że sami dopuszczają się podobnych zachowań, przeważnie nieumyślnie.

– Pozytywne zachowania są bardzo ważne. Blisko 90 proc. badanych kierowców stwierdziło, że w momencie kiedy spotykają się z czymś pozytywnym na drodze np. podziękowaniem też w ten sposób zachowują się w stosunku do innych kierowców – dodaje Dorota Wrzeciono.

Celem badania była analiza interakcji kierowców i ich stosunku do innych uczestników ruchu drogowego, a także oddziaływania ich zachowań na ryzykowną jazdę. Projekt badawczy składał się z dwóch części: ankiety jakościowej z wykorzystaniem grup fokusowych i wywiadów z kierowcami w Wielkiej Brytanii i Włoszech, oraz z części ilościowej – ankiety internetowej, w której wzięło udział prawie 9000 kierowców z 15 krajów (Belgii, Czech, Niemiec, Francji, Włoch, Holandii, Polski, Rumunii, Rosji, Szwecji, Turcji, Słowenii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Austrii).

źródło: Newsrm.tv

Written by Magdalena Trusińska