Polska systematycznie zmienia proporcje w swoim miksie energetycznym – udział węgla w produkcji energii elektrycznej spadł z 86,6 w 2010 do 70,8 procent w 2021 r. Mimo to wciąż relatywnie niewielka grupa ankietowanych przez Volkswagena i InsightOut Lab kierowców uważa, że auta elektryczne są bardziej ekologiczne od samochodów spalinowych.

Oznacza to, że wciąż istnieje potrzeba edukowania kierowców w tej materii, gdyż z analiz jasno wyraźnie wynika, że to auta elektryczne są bardziej eko.

Nieco ponad 1/3 ankietowanych uważa, że elektryki są bardziej ekologiczne od aut spalinowych, biorąc pod uwagę sposób produkcji energii elektrycznej w Polsce. Odsetek ten jest niższy niż przed rokiem. To znak, że w naszym kraju edukacja na ten temat wciąż kuleje, ponieważ ekologiczną „wyższość” samochodów elektrycznych nad spalinówkami potwierdzają fachowe analizy.

Polska konsekwentnie dąży ku zrównoważonemu rozwojowi. Zgodnie z danymi Agencji Rynku Energii udział węgla w produkcji prądu w Polsce spadł z 86,6 w 2010 r. do 70,8 proc. w 2021 r. Odnawialne źródła energii (OZE) natomiast zwiększyły swój udział z odpowiednio 6,9 do 16,9 proc. Zmiany zachodzą również w motoryzacji. Według Eurostatu, w 2020 r. udział OZE w ogólnym wolumenie energii zużywanej w transporcie wzrósł do 6,6 proc., z niespełna 4 proc. w 2016 r. Ogromne znaczenie ma w tej materii ma oczywiście rozwój elektromobilności. W ostatnim badaniu InsightOut Lab oraz Volkswagen wzięli na warsztat temat zrównoważonego rozwoju branży automotive. To kluczowy cel zarówno VW, jak i całego sektora samochodowego na najbliższe lata. Koncern chce osiągnąć neutralny bilans pod względem emisji CO2 najpóźniej do 2050 r. i już dziś powstają „zbilansowane” modele. Przy tej okazji, jak przed rokiem, VW zapytał badanych, czy uważają, że auta elektryczne są bardziej eko niż spalinówki.

Elektryki są bardziej eko zdaniem 1/3 badanych 

W badaniu z października 2022 r. 34 proc. ankietowanych odpowiedziało, że samochody elektryczne są bardziej ekologiczne od aut spalinowych, także w realiach polskiego miksu energetycznego. W maju 2021 r. ten odsetek wynosił 47 proc., co oznacza spadek o 13 punktów procentowych. Niemal co czwarty badany (23 proc.) nie miał wyrobionego zdania na ten temat, co było rezultatem niemal identycznym w porównaniu z 2021 r. (24 proc.).

Wynika z tego, że część głosów mówiących o ekologicznej przewadze elektryków nad spalinówkami przeszła „na drugą stronę”. Jeśli w maju 2021 r. 28 proc. ankietowanych twierdziło, że auta na prąd nie są bardziej ekologiczne niż spalinowe, to w ostatnim badaniu było ich aż 43 proc.

Tymczasem badania pokazują, że nawet w naszym kraju, gdzie wciąż większość energii elektrycznej produkowana jest z węgla, auta elektryczne są bardziej ekologiczne od spalinowych. Przykładem jest analiza przeprowadzona przez redakcję 300gospodarka.pl i Fundację Promocji Pojazdów Elektrycznych (FPPE). Porównano auta spalinowe (diesel + benzyna), hybrydy i auta elektryczne w 3 segmentach modelowych (crossover/SUV, segment B i C). Wskaźnikiem branym pod uwagę była liczba gramów emitowanych substancji, którymi okupione jest przejechanie 1 km danym pojazdem, wliczając w to również emisje związane z dostarczeniem energii (produkcja paliw/energii elektrycznej) W każdym segmencie najmniej emisyjnym okazał się elektryk, a jego wyniki były niższe w porównaniu z najbardziej trującymi benzynami o 19-31 proc.

Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna w dniach 7-10 października 2022 roku. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa N=1077 osób od 18 lat wzwyż. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI.

Źródło: Volkswagen

Written by Magdalena Trusińska