Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu III szkolili się z ofensywnej techniki jazdy samochodem. Instruktorami policjantów byli funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu.

Szkolenie sfinansowano z funduszy Norway Grants w ramach projektu „Praktyczne aspekty obserwacji elektronicznej, osobowej i realizacji podczas obserwacji krajowej i transgranicznej oraz zastosowanie nowoczesnych urządzeń wspomagania tych działań” z funduszy Norway Grants.

– Szkolenie ofensywnej techniki jazdy samochodem objęło funkcjonariuszy Zarządu III CBŚP, którzy na co dzień zajmują się realizacją zadań polegających w szczególności na namierzaniu, obserwacji zatrzymywaniu szczególnie niebezpiecznych przestępców na terenie całego kraju. Przy wielu realizacjach ci policjanci współpracują z funkcjonariuszami innych krajów. Celem szkolenia było ugruntowanie posiadanych umiejętności i nabycie nowych, wykorzystywanych podczas dynamicznego przemieszczania się podczas działań ofensywnych oraz zwiększenie efektywności przy prowadzeniu działań pościgowych w sposób jawny bądź skryty – czytamy w komunikacie CBŚP.

Szkolenie przeprowadzono w dziesięciu edycjach (maj 2015-maj 2016) i sfinansowano w ramach projektu „Praktyczne aspekty obserwacji elektronicznej, osobowej i realizacji podczas obserwacji krajowej i transgranicznej oraz zastosowanie nowoczesnych urządzeń wspomagania tych działań” z funduszy Norway Grants.

(CBŚP / mw)

Written by Magdalena Trusińska