Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomiły 26 czerwca 2020 r. trzy nowe programy dotyczące elektromobilności – „Zielony samochód”, „eVAN” i „Koliber”. Łączna kwota do wzięcia to blisko 150 mln zł. 

fot. geralt, pixabay.com

Programy „Zielony samochód”, „eVAN” i „Koliber” stanowią część większego Planu Zielonych Inwestycji, który oferuje w 2020 r. całkowity dostępny budżet dofinansowania w wysokości ok. 7,8 mld zł, a całkowity wpływ tych programów na gospodarkę to ponad 22 mld zł.

 

Program „Zielony samochód” – dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego

Celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza przez wsparcie zakupu pojazdów o napędzie wyłącznie elektrycznym wykorzystywanych do celów prywatnych. Do rozdysponowania jest 37,5 mln zł ze środków NFOŚiGW. Osoby fizyczne mogą otrzymać dotację w wysokości do 18 750 zł, przy czym nie więcej niż 15% kosztów kwalifikowanych, które zostaną poniesione po 1 maja 2020 r.

Jest jeszcze jeden ważny warunek – cena nabycia pojazdu elektrycznego nie może przekroczyć 125 tys. zł.

Budżet nowego programu pozwoli na dofinansowanie zakupu 2 tys. elektrycznych aut.

Program „eVAN” – dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego

Do przedsiębiorców, którzy zdecydują się na zakup elektrycznych aut dostawczych (kategoria N1), może trafić 70 mln zł. W sumie będzie można dofinansować tysiąc takich inwestycji.

Przewidziano dotacje do 30% kosztów kwalifikowanych (do 70 tys. zł) na zakup/leasing pojazdów elektrycznych oraz do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tys. zł na nabycie punktu ładowania o mocy do 22kW – kosztów kwalifikowanych, które zostaną poniesione po 1 stycznia 2020 r.

Program „Koliber” – taxi dobre dla klimatu

Na ten program zarezerwowano 40 mln zł wsparcia na zakup/leasing tysiąca elektrycznych taksówek (kategoria M1) oraz tysiąca ładowarek domowych typu wall box.

To pilotażowy program skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy posiadają licencję na przewóz osób w transporcie drogowym. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotację do 20% kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 25 tys. zł, przy maksymalnym koszcie kwalifikowanym zakupu i montażu punktu ładowania 150 tys. zł) lub pożyczkę.

Okres kwalifikowalności kosztów liczy się od 1 stycznia 2020 r.

źródło: nfosigw

Written by Magdalena Trusińska