Nowe, wyższe kary dla właścicieli pojazdów bez ważnego OC i wzrost cen ubezpieczeń komunikacyjnych – to jedne z ważniejszych zmian, które wejdą w życie od stycznia 2016 roku. Za brak ubezpieczenia OC przez okres dłuższy niż 14 dni właścicielowi (w zależności od zarobków i rodzaju posiadanego pojazdu) będzie groziła kara nawet do 3 700 zł.

„Wirtualny policjant”, czyli sposób na kierowców, którzy nie ubezpieczą swojego pojazdu

– Część kierowców świadomie rezygnuje z ubezpieczenia, traktując to, jako pewnego rodzaju oszczędność. Myślą, że brak uregulowania jednej raty czy przerwa w ubezpieczeniu nie zostaną odnotowane, a mimo to wciąż poruszają się po drogach całego kraju. Nic bardziej mylnego – zarówno w świetle nowych przepisów, jak i rozwiązań wykorzystywanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Przykładem jest chociażby wirtualny policjant, który jest wykorzystywany przez UFG już od 2012 roku. Rozwiązanie to nie tylko monitoruje, ale skutecznie wyłapuje przypadki przerw w ubezpieczeniu pojazdu, co – miejmy nadzieję – wpłynie na kierowców mobilizująco – mówi Bartosz Salwiński, współzałożyciel i członek zarządu mfind.pl.

Jak wynika z danych(1) Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), ponad 70 proc. kierowców poruszających się pojazdem bez ważnej polisy OC to osoby, które nie uregulowały kolejnej raty ubezpieczenia (40 proc.) lub nabyły samochód i nie zauważyły, że polisa poprzedniego właściciela wygasła, ponieważ OC zakupione razem z samochodem nie odnawia się automatycznie (33 proc.).

– Sytuację z pewnością odmieni także apel Komisji Nadzoru Finansowego, która we wrześniu 2015 roku zwróciła się do Towarzystw Ubezpieczeniowych o zakończenie wojny cenowej. Inicjatywa ta może już w niedalekiej przyszłości spowodować wzrost cen polis komunikacyjnych, a to z kolei z pewności wyraźnie wpłynie na rozwój wirtualnych narzędzi umożliwiających zakup najbardziej atrakcyjnej opcji ubezpieczeniowej. Najłatwiejszą metodą, która na to pozwala jest skorzystanie z wirtualnej porównywarki polis AC/OC. Należy przy tym pamiętać, że tego typu rozwiązanie zapewnia dokładnie taki sam zakres świadczeń, jak tradycyjny przedstawiciel Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Z kolei największą jego zaletą jest możliwość dopasowania polisy do indywidualnych po najniższej dostępnej na rynku cenie – Bartosz Salwiński.

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC jest regulowany Ustawą(2). Według jej zapisów, zakład ubezpieczeń sprawcy zdarzenia ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego w ruchu drogowym. Limity odpowiedzialności ubezpieczycieli przypadające na jedno zdarzenie są wysokie:

  • 5 milionów euro na szkody wyrządzone na osobach,  a w tym m.in. koszty leczenia, rehabilitacji, hospitalizacji, renty w przypadku niezdolności do pracy, renty w przypadku śmierci poszkodowanego i wszystkie koszty związane z oszacowaniem wysokości odszkodowania)
  • 1 milion euro na szkody wyrządzone na mieniu, a w tym przede wszystkim: koszty naprawy pojazdów, holowania, wynajęcia pojazdu zastępczego oraz koszty naprawy mienia publicznego i prywatnego uszkodzonego podczas zdarzenia drogowego.
1. https://www.mfind.pl/akademia/polisa-oc-2/2016-rok-wyzsze-kary-za-brak-oc/
2.  Źródło: Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

źródło: mfind.pl

Written by Magdalena Trusińska