Gwarancją bezpieczeństwa na miejskich drogach jest ograniczenie prędkości. Ograniczenie prędkości ma szczególne znaczenie w miejscach, w których występuje zwiększony ruch pieszych i rowerzystów. Aby zagwarantować w tych miejscach bezpieczeństwo ludzi, tworzone są strefy o ograniczonej do 30 km/h maksymalnej prędkości – tak zwanej strefy tempo 30.

fot. Kapa65 pixabay.com

fot. Kapa65 pixabay.com

Projektanci i zarządcy dróg mają różne możliwości uspokajania ruchu. Podstawową jest oznaczenie terenu znakami, które określają teren jako obszar zabudowany. Na takim terenie obowiązują niższe prędkości. Wyodrębniane są strefy ograniczonej prędkości: 30 km/h i 40 km/h. Obszar może być też oznaczony jako strefa zamieszkania, gdzie obowiązuje prędkość 20 km/h, a pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem. Ostatnią możliwością jest wprowadzenie zakazu ruchu kołowego.

Od lat, z dużym sukcesem w miastach europejskich, a ostatnio i polskich, stosuje się uspokajanie ruchu poprzez strefę tempo 30. Łatwo dostrzec wiele zalet tego rozwiązania. Obszary objęte strefą tempo 30 są przyjazne mieszkańcom, podnoszą komfort mieszkania, a ograniczenie prędkości pozytywnie wpływa na obniżenie liczby wypadków, mniejszą emisję CO2 i zmniejszenie poziomu hałasu nawet o 40 dB.

Pierwsza strefa 30 powstała w 1983 roku w niemieckim mieście Buxtehude. Od tego czasu tempo 30 pojawiło się w wielu miastach. Wprowadzenie w Londynie strefy spowolnienia ruchu do 30 km/h doprowadziło do spadku liczby wypadków o blisko 42%, a ofiar śmiertelnych o 35% (dane Chrisa Grundiego opublikowane na łamach British Medical Journal w 2009 roku – „Effect of 20 mph traffic speed zones on road injuries in London, 1986-2006: controlled interrupted time series analysis”).

– Powstające strefy wprowadzają nie tylko ograniczenie prędkości, ale pociągają za sobą zmiany w infrastrukturze drogowej i rozwiązaniach komunikacyjnych. Ograniczenie prędkości odbywa się kosztem zmniejszenia ilości przejść dla pieszych i sygnalizacji świetlnej, wprowadzone zostają skrzyżowania z zasadą równorzędności. W ten sposób zwiększana jest płynność jazdy. Już teraz w wielu polskich miastach średnia prędkość przemieszczania się jest poniżej 30 km/h” – tłumaczy instruktor ŠKODA Auto Szkoła, Radosław Jaskulski.

Przemieszczanie się z prędkością 30 km/h daje większe możliwości sprawnego reagowania na sytuacje drogowe, a konsekwencje zdarzeń są mniejsze. Wystarczy podać przykład pieszych uczestników ruchu drogowego. Zderzenie pieszego i rowerzysty z pojazdem jadącym 30 km/h, daje im 90% szans na przeżycie, przy prędkości 70 km/h już tylko 5%.

W Polsce strefę tempo 30 wprowadzono w Krakowie, Gdańsku, we Wrocławiu, w Łodzi, Poznaniu i Warszawie. Niedługo będzie uruchomiona również w Katowicach. Poprawa bezpieczeństwa to argument najważniejszy, ale znaczenie ma też pozytywny wpływ strefy na jakość życia mieszkańców, ochronę środowiska i ograniczenie hałasu.

źródło: Skoda

Written by Magdalena Trusińska