Nieuczciwi przewoźnicy ponownie znaleźli się pod lupą Urzędu m.st. Warszawy, Komendy Stołecznej Policji, Inspektoratu Transportu Drogowego, Inspekcji Handlowej, Urzędu Kontroli Skarbowej i warszawskiej Straży Miejskiej.

fot. IgorSaveliev/ pixabay.com CC0 Public Domain

fot. IgorSaveliev/ pixabay.com CC0 Public Domain

– Wszelkie próby łamania prawa mogą skończyć się surowymi konsekwencjami. W pierwszym kwartale 2016 roku przeprowadzano 544 współdziałań kontrolnych mających na celu sprawdzenie legalności wykonywania przewozu osób na terenie stolicy – poinformowało biuro prasowe miasta stołecznego Warszawy.

Kontrole przewoźników i pojazdów oznakowanych jak warszawskie taksówki prowadzone były wspólnie przez pracowników Urzędu m.st. Warszawy, funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji, Inspektoratu Transportu Drogowego, Inspekcji Handlowej, Urzędu Kontroli Skarbowej oraz Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Od początku stycznia do końca marca 2016 roku przeprowadzono w sumie 544 czynności sprawdzających i kontroli. W analogicznym czasie w 2015 roku skontrolowano 248 pojazdów i kierowców.

– W przypadku 166 przewoźników stwierdzono nieprawidłowości (30,5%). W większości przypadków (117, tj. 70,5%) uchybienia dotyczyły prowadzenia pojazdu przez kierowcę, który nie zdał egzaminu z przepisów prawa miejscowego i topografii m.st. Warszawy – czytamy w komunikacie prasowym stołecznego urzędu miasta. W zeszłym roku natomiast zanotowano 66 uchybień (26,6% skontrolowanych przewoźników) i podobnie jak teraz większość dotyczyła braku identyfikatora potwierdzającego zdany egzamin (47 przypadków, tj. 71,2% ogółu stwierdzonych nieprawidłowości.

Do pozostałych wykrytych w tym roku uchybień należały:

 • wykonywanie transportu drogowego osób bez licencji – 14 przewoźników (wśród nich były pojazdy nieoznakowane jak i te oznakowane jak warszawskie taksówki);
 • wykonywanie transportu taksówką/pojazdem niewpisanym do licencji – 4 przypadki;
 • brak kasy fiskalnej – 9 przypadków;
 • brak prawa jazdy – 7 kierowców.

U kierowców pojazdów oznakowanych jak warszawska taksówka stwierdzono ponadto:

 • posługiwanie się podrobionym prawem jazdy – 1 prowadzący;
 • dwóch kierowców było poszukiwanych przez policję,
 • a trzech kierujących prowadziło pojazd pomimo sądowego zakazu.

Podczas działań kontrolnych stwierdzono naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym na łączną kwotę 328 000 zł. Prócz naruszeń ustawy wystawiono także 146 mandatów karnych na łączną kwotę 37 200 zł. Ponadto skierowano sześć  wniosków do sądu o ukaranie.

Urząd miasta przypomina, że licencjonowana, warszawska taksówka posiada:

 • prawidłowe oznakowanie taksówki, czyli żółto-czerwony pas (w barwach Warszawy) z numerem bocznym taksówki, pod którym powinien znajdować się herb m.st. Warszawy;
 • w górnym prawym rogu przedniej szyby samochodu powinna znajdować się naklejka z hologramem, numerem licencji taksówkarza oraz numerem rejestracyjnym pojazdu;
 • wewnątrz pojazdu powinien znajdować się specjalny identyfikator opatrzony hologramem, zdjęciem kierowcy oraz opisany jego imieniem i nazwiskiem;
 • w lewym górnym rogu szyby tylnych prawych drzwi powinna znajdować się dwustronna tabliczka informująca po zewnętrznej stronie szyby o cenie za 1 km w I strefie taryfowej; rewers tabliczki, widziany z siedzenia pasażera, powinien zawierać taryfę opłat.

źródło: UM Warszawa

Written by Magdalena Trusińska