Po pierwsze, za przekroczenie prędkości, utrata prawa jazdy

Zgodnie z nowymi przepisami, za przekroczenie dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym, policjant kontrolujący kierowcę będzie miał prawo odebrać od razu prawo jazdy na trzy miesiące. Jeśli taki kierowcy nadal będzie prowadzić auto bez dokumentów, okres będzie przedłużony do sześciu miesięcy. Za prowadzenie auta bez dokumentów, starosta może wydać decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem.

Na trzy miesiące uprawnienia do prowadzenia pojazdami stracą także kierowcy, którzy przewożący za dużą liczbę osób, tzn. przekraczającą liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym.

Po drugie, kary dla pijanych kierowców

Zaostrzono także kary dla pijanych kierowców. Sąd może aktualnie orzec zakaz prowadzenia pojazdów nawet na 15 lat. Minimalną karą będą natomiast trzy lata.

Pijani kierowcy będą także obciążani karami finansowymi. Sąd będzie obligatoryjnie stosował karę w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. zł w przypadku osoby, którą złapano po raz pierwszy i nie mniejszej niż 10 tys. zł dla recydywistów.

W przypadku gdy kierowca spowoduje wypadek drogowy pod wpływem alkoholu nawiązka nie będzie mogła być mniejsza niż 10 tys. zł. Pieniądze uzyskane z tego tytułu będą przekazywane na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach.

– Przepisy prawa zostały znowelizowane w taki sposób, aby pomóc tym, którzy tego najbardziej potrzebują, czyli osobom, które w wyniku wypadków drogowych spowodowanych przez pijanych kierowców stracili zdrowie – powiedział mł. insp. Marek Konkolewski.

Na zdjęciu: rzecznik MSW Małgorzata Woźniak i mł. insp. Marek Konkolewski  fot. msw.gov.pl

Na zdjęciu: rzecznik MSW Małgorzata Woźniak i mł. insp. Marek Konkolewski fot. msw.gov.pl

Po trzecie, bez uprawnień za kółkiem

Kierowcy, którzy będą prowadzili pojazd bez uprawnień popełnią przestępstwo, a nie jak do tej pory wykroczenie – będą musieli się wobec tego liczyć się z grzywną, ograniczeniem wolności lub pozbawieniem wolności do dwóch lat. Sąd będzie mógł także orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Po czwarte, piąte, szóste…

Jak informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, nowe przepisy przewidują także możliwość zmiany przez sąd orzeczonego wcześniej zakazu prowadzenia pojazdów na konieczność posiadania blokady alkoholowej tzw. alkolocka w pojeździe. Z takiej możliwości będzie można skorzystać dopiero po upływie połowy zakazu, a w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono dożywotnio, po upływie co najmniej dziesięciu lat. – Osoba, która będzie chciała uruchomić silnik będzie musiała się poddać badaniu na trzeźwość. Taka osoba będzie musiała co rok oddawać swoje urządzenie do kalibracji oraz będzie musiała posiadać zaświadczenie o badaniu technicznym pojazdu, w związku z posiadaniem alkolocka – powiedział Marek Konkolewski.

Ustawa wprowadza także zaostrzenie przepisów wobec młodych kierowców. Osoby, które w czasie dwóch lat od uzyskania prawa jazdy dopuściły się jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. spowodowały wypadek drogowy) lub trzech wykroczeń polegających na spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym (np. kierowały w stanie po użyciu alkoholu) – utracą prawo jazdy. Rozwiązanie to będzie obowiązywało do 3 stycznia 2016 r. Osoby, o których mowa, będą docelowo objęte nadzorem w ramach okresu próbnego przewidzianego w ustawie o kierujących pojazdami, mającego wejść w życie 4 stycznia 2016 r.

Wprowadzono także nowy przypadek, kiedy pojazd zostanie obligatoryjnie usunięty z drogi na koszt jego właściciela. Przepis ten odnosi się do sytuacji, w której pojazdem kierowała osoba nieposiadająca stosownego uprawnienia, czyli osoba, która go nie uzyskała, bądź której zostało ono cofnięte w drodze decyzji administracyjnej. Pojazd zostanie usunięty z drogi także w przypadku, gdy kierowała nim osoba formalnie posiadająca stosowne uprawnienie, lecz której uprzednio zatrzymano dokument prawa jazdy, np. w związku z przekroczeniem liczby 24 punktów.

Funkcjonariusz będzie mógł odstąpić od usunięcia pojazdu tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy możliwe będzie przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem.

Przepis, o którym mowa nie będzie miał zastosowania, w sytuacji gdy kierujący pojazdem legitymuje się pokwitowaniem za zatrzymany dokument prawa jazdy, uprawniającym go do kierowania pojazdem.

 – Badania opinii społecznej pokazują jednoznacznie, że większość Polaków popiera natychmiastowe odbieranie kierowcom prawa jazdy za rażące naruszenie przepisów– poinformowała rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak. W sondażu przygotowanym na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych respondenci ocenili liczbę przeprowadzanych przez Policję kontroli trzeźwości. Od 2014 roku znacząco została zwiększona ich liczba. W 2014 roku policjanci przeprowadzili 15,4 mln kontroli – prawie 2 razy więcej niż w 2013 roku. Mimo tej znaczącej różnicy w ocenie prawie połowy respondentów (46 proc.) kontrole trzeźwości kierowców są przeprowadzane za rzadko. Tylko 7 proc. pytanych miało odwrotną opinię, deklarując, że odbywają się one za często.

Polacy mają też zdecydowane zdanie na temat karania nietrzeźwych kierowców. Prawie wszyscy respondenci (96 proc.) opowiedzieli się za natychmiastowym odbieraniem prawa jazdy za recydywę w jeździe pod wpływem alkoholu. Zdania respondentów były natomiast podzielone w sprawie propozycji MSW dotyczącej obierania prawa jazdy za przewożenie zbyt dużej liczby osób. W tym przypadku zaostrzenie przepisów miało prawie tyle samo zwolenników (49 proc.), co przeciwników (47 proc.).

Polacy zapytani o opinie w sprawie obierania kierowcom prawa jazdy za rażące naruszenie  przepisów nieco częściej opowiadali się za (53 proc.), niż przeciw (44 proc.) takiej sankcji.

źródło: MSW

Written by Magdalena Trusińska

1 Comment

ES

Kolejna tragedia na drodze z udziałem pijanego kierowcy. Żadne przepisy nawet bardzo rygorystyczne nie dotrą do pewnej grupy naszego społeczeństwa. W tym miejscu nasuwa się pytanie, czy nikt nie mógł zareagować, np. zabrać kluczyków lub nie sprzedać butelki wódki pijanemu klientowi.
Zginęła młoda kobieta i jej 7 letnia córka a druga ciężko ranna będzie musiała żyć z ogromnym poczuciem niesprawiedliwości.
Nie pozwólmy, aby takie tragedie działy się na naszych drogach. Edukujmy najmłodsze dzieciaki, aby ostro reagowały kiedy mama, tata czy dziadek wsiadają do samochodu po zakrapianej imprezie.

Comments are closed.